Laulību reģistrācijas vieta Ānes muižā gatava. Gaidīsim pirmos pārus tās iesvētīšanai! 🙂